Συντήρηση Αρχαιοτήτων
& Έργων Τέχνης

Conservatia

Η CONSERVATIA είναι μια εταιρία παροχής υπηρεσιών συντήρησης και αποκατάστασης κινητών και ακίνητων πολιτισμικών αγαθών, με έδρα την Αθήνα.

Η ιστορία

Σε μια εποχή όπου η σημασία της πολιτιστικής κληρονομιάς όχι μόνο ως παρακαταθήκη των παλαιότερων γενεών, αλλά και ως μέσου έμπνευσης και ενστάλαξης αξιών στις νεότερες αυξάνεται, η ανάγκη για ολοκληρωμένες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στον χώρο του πολιτισμού γίνεται ολοένα πιο επιτακτική.
Αυτές οι υψηλές απαιτήσεις για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και η επιτυχημένη συνεργασία των μελών της εταιρίας με διακεκριμένους επαγγελματίες του χώρου οδήγησε στην ίδρυση της CONSERVATIA.
Σήμερα η εταιρία προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στον χώρο της συντήρησης πολιτιστικών αγαθών, της αρχαιομετρίας, της ψηφιακής τεκμηρίωσης καθώς και της προληπτικής συντήρησης, αποθήκευσης, μεταφοράς και διαχείρισης ανασκαφικών, ιστορικών, εκκλησιαστικών, λαογραφικών και εθνογραφικών κειμηλίων, κινητών και ακίνητων αντικειμένων και μνημείων.

Η Επιστήμη της Συντήρησης

Η συντήρηση έργων τέχνης και αρχαιοτήτων έχει ως κύριο σκοπό της τη διατήρηση των οργανικών και ανόργανων υλικών καταλοίπων της πολιτιστικής και της φυσικής κληρονομιάς μας.

favicon

Η Ομάδα

Η ομάδα μας αποτελείται από τους ιδρυτές Ελευθέριο Παπαϊωάννου και Ουρανία Κορδαλή (MSc. Συντηρητές Αρχαιοτήτων και έργων Τέχνης), ενώ συμπληρώνεται από  καταξιωμένους στο χώρο συνεργάτες.

favicon

Το όραμα

Όραμά μας είναι η προστασία, μελέτη, συντήρηση, τεκμηρίωση, αποκατάσταση, διαχείριση, προώθηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από την εφαρμογή πρωτοποριακών επιστημονικών μεθόδων και τεχνολογίες αιχμής.

Σκοπός μας είναι η άριστη διατήρηση αντικειμένων ιστορικής, πολιτιστικής και συναισθηματικής αξίας, με την πρόθεση να αναδειχθεί ξανά η μοναδική τους αξία όχι μόνο για τις τη δική μας γενιά αλλά και για αυτές που θα ακολουθήσουν.

Τη συνεργασία με ειδικούς από όλα τα σχετικά πεδία, την επιστήμη της μουσειολογίας, της πολιτιστικής διαχείρισης και την εκπαίδευση.