Βυζαντινά και Μεταβυζαντινά Μνημεία

Οι τοιχογραφίες των βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων της χώρας μας είναι τα πιο καταπονημένα τμήματα των εν λόγω κτηρίων. Απο την άλλη πλευρά, τα λίθινα αρχιτεκτονίκα στοιχεία θεωρούνται ανθεκτίκα στους παράγοντες φθοράς. Ωστόσο, κοινές αιτίες των φθορών που συναντώνται στην πλειονότητα των εν λόγω μνημείων είναι η ανερχόμενη και κατερχόμενη υγρασία, οι περιβαλλοντικές συνθήκες που […]

Συντήρηση και Αποκατάσταση Νεοκλασικών Κτηρίων

Συντήρηση και αποκατάσταση νεοκλασικών κτηρίων και των αρχιτεκτονικών διακοσμητικών στοιχείων τους. Όλες οι προσόψεις των διατηρητέων ιστορικών κτηρίων καθώς και τα αρχιτεκτονικά διακοσμητικά στοιχεία τους, πλήττονται από φθορές προερχόμενες από τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Οι πιο κοινές φθορές σε αστικό περιβάλλον προέρχονται από τους ατμοσφαιρικούς ρύπους και την όξινη βροχή, ενώ στο παραθαλάσσιο περιβάλλον τις σοβαρές […]